zasady

reklamacji

REKLAMACJE

Reklamacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@paczkomania.com.

Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłki należy zgłaszać do 7 dni od daty odbioru przesyłki. Reklamacje dotyczące opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub niezrealizowania zamówienia należy składać w terminie do 14 dni od dnia nadania przesyłki.

Przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki, należy ją otworzyć w obecności kuriera i sprawdzić jej zawartość. W momencie otrzymania uszkodzonej paczki, należy sporządzić raport zniszczenia przesyłki przed podpisaniem jej przyjęcia. Będzie on podstawą do przedstawienia reklamacji.

Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację należy:
  1. Przesłać protokół reklamacji drogą elektroniczną na adres: biuro@paczkomania.com. Prosimy uwzględnić dane takie jak: imię i nazwisko, nr zamówienia, typ reklamacji (np. zagubienie, uszkodzenie, itp.), szczegółowy opis reklamacji, wartość rekompensaty.
  2. Załączyć następujące dokumenty:
    • w przypadku niedoręczenia przesyłki: oryginał listu przewozowego. Należy go doręczyć do 14 dni od dnia nadania przesyłki,
    • w przypadku uszkodzenia przesyłki lub ubytku w jej zawartości: oryginał listu przewozowego, kopię protokołu reklamacji (sporządzonego w obecności kuriera i spisanego przy odbiorze przesyłki), udokumentowaną kwotę roszczenia(rachunek, faktura, itp.). Dokumenty należy dostarczyć do 7 dni od dnia odbioru paczki.

Ze względu na przepisy firm kurierskich, jedynie po otrzymaniu kompletu dokumentów możemy przystąpić do rozpatrzenia Państwa wniosku. Wszystkie reklamacje muszą być składane w terminie. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane.